021/545-150 ; 021/427-315 office@knjigovodstvo.co.rs

Usluge u agenciji obavljaju ovlašćene racunovođe sa sertifikatom. Svaki klijent po dolasku u agenciju dobija ovlašćenog računovođu koji prati celokupno poslovanje klijenta, vrši knjiženje dokumentacije i na kraju kalendarske godine izrađuje završni račun.

Većina usluga u agenciji se obavlja elektronskim putem. Na platformi savremenog softverskog rešenja se vrši knjiženje dokumentacije, platni promet se obavlja elektronskim putem ali može i na tradicinalan način, dnevni izvodi poslovnih banaka se elektronskim putem šalju direktno u agenciju.

Usluge koje Vam naša agencija pruža su:

  • Knjigovodstvene usluge za pravna lica.
  • Knjigovodstvene usluge za privatne preduzetnike.
  • Izrada završnih računa.
  • Poslovi platnog prometa.
  • Zastupanje pred organima poreske uprave.
  • Stručni saveti klijentima iz oblasti poreskih propisa.
  • Obračun plata i upis radnog staža.
  • Prijava i odjava zaposlenih.